Det är på grund av det här Sverige ska ha fri invandring…

I vissa typer av mål har man i Sverige infört det som kallas omvänd bevisbörda. Den åtalade ska alltså bevisa att han eller hon är oskyldig, inte tvärt om. Den används för närvarande mest i jämställdhetslagstiftning och har kommit till därför att de politiker som är ivrigast förespråkare för lagen tyckte den blev för uddlös annars.

Ett annat läge där jag tycker att Sverige ska införa omvänd bevisbörda är asylsökningar. En kompromiss kan vara att bevisbördan vänder efter en viss (ganska kort tid). Ett trevligt förslag skulle vara ett år.

Vad menar jag då med omvänd bevisbörda. Jo, den som tar sig hit ska inte behöva bevisa att man har anledning att stanna här, invandrarverket ska bevisa att man har anledning att utvisa personen ifråga.

I klartext innebär det rimligen att om någon har varit i Sverige mer än ett år får du stanna om du inte har begått brott eller det går att bevisa att man förbereder brottslig verksamhet.

Detta innebär bland annat att det ska väldigt mycket till för att man ska utvisa barn, speciellt barn under 13-15 års ålder.

Man skulle med andra ord slippa sådant här: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12753475.ab och det kan inte gärna sägas vara något annat än en välgärning.

Att utvisa någon, speciellt om den personen är under 18-20 år gammal, som rotat sig i Sverige, alltså levt här i 3-4 år eller mer, är eller borde i vilket fall som helst, vara brott mot FNs konvention om de mänskliga rättigheterna. Om jag minns rätt har också Sverige fått kritik av Amnesty International just för den här typen av utvisningar.

Antingen har man ett humanitärt flyktingmottagande eller så utvisar man 14-15-åriga barn när de bott 4-5 år i Sverige eftersom de inte uppfyller vissa kriterier som en handläggare på invandrarverket bockar av från en lista. Det är så enkelt.

Måste också i det sammanhanget erkänna att jag ganska tidigt i vår kontakt frågade min flickvän om hon har uppehållstillstånd (vilket hon har) eftersom jag kände att skulle hon bli utvisad skulle jag vara kapabel att mörda någon på invandrarverket (och det vore välldigt välldigt dumt!).

Naturligtvis är det också så att Sverigedemokraternas resonemang om att det är mer effektivt att hjälpa folk på plats är en teori som inte håller i verkligheten helt enkelt för att det är väldigt ofta vi inte kan hjälpa folk på plats. Att då inte släppa in folk som känner sig tvingade att fly från sitt hemland på grund av några paragrafer någon suttit i ett inbonat kontor i Stockholm och fått till är inte ett humanitärt godtagbart förfaringssätt med mindre än att det går att föra i bevis att deras vistelse i Sverige allvarligt skulle hota vår nation. Personer som har för plan att bedriva kriminell verksamhet i någon form vill alltså inte jag heller ha hit. Men först där drar jag gränsen. Alla lättvindigare orsaker än så är sprunget ur samma grundsyn som nazismen har om att olika människor är olika mycket värda. Resonemang av typen “Vi vill inte ha en massa hottentotter i Sverige där vi bildade och kloka Svenskar bor”. Det är alltså långtifrån bara Sverigedemokraterna som har ett sådant förhållningssätt, eftersom vi i skrivande stund har just sådant asylförfarande i Sverige.

Men Sverigedemokraterna står för det.

Och mp står för att vi inte vill ta i sådana resonemang ens med tång. Alltså är mp för fri invandring.

Annonser
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Det är på grund av det här Sverige ska ha fri invandring…

 1. Alexander skriver:

  Om du frågar mig om hur en human flyktingpolitik skall se ut, är det nog en blandning av allt möjligt, men den är långt ifrån politiken som finns i Sverige i alla fall. Att personer som rotat sig i landet blir avvisade ser jag mycket allvarligt på. Ingen skall behöva bli runtskickad som en inventarie och ett par bokstäver på ett papper. Dessvärre är det många som blandar ihop flyktingar med illegala invandrare, vilket är i sig ganska alarmerande, då detta indirekt gör det svårare att som flykting komma till Sverige, alltså de som har flyktingskäl. Det sjukaste av allt är ju egentligen att man delat in just invandringen i en massa olika kategorier (som jag till viss del kan förstå), där man kan vara, flykting, kvotflykting, asylant, anhörighetsinvandrare, arbetskraftsinvandrare, illegal invandrare, ensamkommande, ensamkommande flyktingbarn, ensamkommande ung man, ankarbarn, och då har man inte ens börjat titta på de kategorier som benämns med ”ömmande omständigheter” osv osv. Det är ju just här jag tycker att politiker gör felet när det handlar om att försvara sin politik (vad den än må vara), att man faktiskt försöker prata brett och vitt om hela denna grupp, men som också faktiskt skiljer sig väldigt mycket åt. Jag är själv för många av dessa kategorier av invandring. Självklart finns det många invändningar också, men det handlar mer om att man som socialdemokraterna gjorde, t.ex att flytta om lite i dessa grupper, för att få det att se ut som om den större gruppen skulle vara just arbetskraft….DET är inhumant, både mot det svenska samhället, dess skattebetalare, och de flyktingar som är i stort behov av såväl ekonomiskt startkapital, till att få tak över huvudet. Många av dessa som kom som arbetskraft, lever således i ett stort utanförskap, kan ingen som helst svenska, har inga svenska vänner, liten eller ingen som helst kontakt med majoritetssamhället. Hade vi istället tagit hand om dessa som flyktingar hade de kanske haft jobb idag, haft ett socialt nätvärk av vänner osv osv. Det skapar bara rotlöshet, och är ganska inhumant om du frågar mig.

  Att man primärt vill hjälpa flyktingar på plats tycker jag är en del av en human politik, men det betyder ju inte att man inte skall kunna ta in t.ex kvotflyktingar. Det är faktiskt på plats man hjälper många flyktingar, och det är också där de flesta flyktingar uppehåller sig i dagsläget. Många av dessa vill nog inget annat än att få ett drägligt liv igen, och det bör de få, på plats, som kvotflyktingar eller fram till att de kan återvända till sina hemländer när (läs: om) det går att återvända hem igen.

  Att man vid gränsen kanske har en mer ”stopp-och-belägg”-mentalitet, har tyvärr sin förklaring, för det finns alltid människor som utnyttjar systemet, och kanske främst det system vi har i Sverige, och haft under många år.

  Hade jag fått välja, hade jag byggt om hela systemet från början, sett till att de som har flyktingskäl (och har en vilja att starta ett nytt liv), också får den hjälp de behöver, från att de sätter sina fötter i detta land, till de har arbete, bostad, en god kontakt med samhället, kan uttrycka sig i skrift och tal.

  Anhörighetsinvandringen bör ske till den grad att rodret i familjen KAN eller har för avsikt att stötta sina familjemedlemmar ekonomiskt, just för att såväl fusk (som dubbla identiteter, skiljsmässor för att få dubbelt så mycket pengar från socialen osv, stävjas).

  Skulle kunna skriva spaltvis med detta, men jag tror jag får sansa mig. Jag är också för en fri invandring (eller har i alla fall varit), men efter att ha sett och tagit till mig allt från både det positiva med det, samt det negativa, ställer jag mig hellre någonstans i mitten och ifrågasätter istället, just för att mycket av det har blivit en industri där folk tjänar pengar i olika led, medan ”inventarierna” (ja tyvärr har det blivit så inom svensk politik) blir de som bara har att förlora på hela flykting-industrin.

  Är det något jag är, är det human, det är därför jag också motsätter mig mycket av den politik som förs, både från (mestadels) höger, men också från vänster. Jag vet att politik enbart handlar om att flytta kring siffror på ett papper, men jag tycker att människor har mer värde än just ett par siffror, just därför ställer jag mig gärna skeptisk till mycket av det som sker i det dolda.

  När man ändå är inne på det humana planet, kan detta klipp vara något att ha i åtanke:

  Håll till godo 🙂

  • Markus skriver:

   Och vad är en illegal invandrare? Är en person som ser om sitt hus lite tidigare och ansöker om visum och hela baletten en legal flykting medan en person som måste fly i vild panik en illegal invandrare som skall kastas ut??? Det var åtminstone så man resonerade i Bildt-regeringen 1991-1994 och jag säger bara nej tack.

   Nej, vill man komma hit skall man få komma hit om man inte har för avsikt att begå brott (det du beskriver som fusk är ju oftast bedrägeri). Mer behöver enligt min mening inte sägas och ”inventarierna” behöver inte delas in i grupper där ändå ingen passar särskilt bra.

   • Mattias skriver:

    Det är väl just det, som illustrerades så väl (burr!) av regeringen Bildt – eftersom grunden är en avvisningspolitik snarare än invandringspolitik skrivs reglerna ofta så att den som vill komma hit alltid ”gör fel”.
    Tänkvärt från min bekantskapskrets: Den som vill komma in begär helt enkelt uppehållstillstånd, den som vill bli utkastad anför flyktingskäl.
    Man kastar alltså av princip ut de som ber om hjälp…??

   • Alexander skriver:

    Att upprätthålla sig illegalt i t.ex Sverige, innebär att man fått avslag på sin asylansökan för att just giltiga skäl till uppehållstillstånd. Illegal invandrare är inte ens synonymt med flykting, eftersom det är just är avslag på sin ansökan man fått, och då inte längre kan åberopa flyktingskäl. Detta står då alltså i paritet med att vi har en av de mest generösa regelverk som tagits fram. Detta blir således till en kriminell handling (även ordet låter hårt), då du befinner dig illegalt i ett land. Ponera att du då varit på kant med rättvisan i ditt hemland, och därför valt att fly till Sverige. Att komma på fötter med en kriminell bakgrund i ett land där du egentligen inte finns, gör dig totalt immun mot all form av lagar och regler som finns i Sverige, om du inte blir tagen på bar gärning för något. Självfallet är det så att det inte enbart är kriminella som får avslag på sin ansökan, men dessa har alltså samma rättigheter precis som du och jag, utan att behöva ha några som helst skyldigheter. Jag anser att rättigheter står direkt i paritet med skyldigheter, vilket också är drevet i ett fungerande samhälle.

    Det som istället bör blir MYCKET bättre, är att handläggningstider skall bli mycket snabbare och effektivare, så att FLYKTINGAR lättare kan få sitt PUT, barn kan sättas i skolan, bostäder kan upprättas, och hela den sociala aspekten kan komma i fokus.

    Det man skall tänka på i sammanhanget nu när MP tillsammans med Alliansen nästan har inlett total amnesti, är att personer som befinner sig illegalt i Sverige, nu kan användas som billig arbetskraft, för att kunna hålla lönerna nere, slippa betala en massa sociala avgifter och annat, och dessutom har personen i sig inga som helst rättigheter gällandes anställning, arbetstider och andra arbetsvillkor. Detta är bla EN av anledningarna till att jag inte äter på McDonalds längre, då de har städare som städar nattetid, till minimilöner, utan rättigheter eller socialt skyddsnät. Däremot har de rätt till gratis sjuk- och tandvård som du annars upp till 19 års ålder har ”gratis” i Sverige. Alltså en del av välfärden som de som står inom det sociala skyddsnätet får betala fullpris för. Vilka som får betala denna nota, får du fråga Jan Björklund om. Jag ser det som en självklarhet att ALLA som befinner sig i Sverige skall ha tillgång till HELA vårdsystemet, och alla skall bli behandlade lika. Lika behandlade blir man dock inte, om vissa personer skall betala fullpris för nånting, som andra får nyttja helt fritt, medan storföretagen kan ”anställa” billig arbetskraft, utan att behöva betala ens hälften i lön. Jag tycker det borde vara straffbart att uttnyttja människor på detta vis, och dessa företag skall jagas med blåslampa.

    Att man sedan dessutom nu alltså skall kunna starta företag, få tillgång till skolväsendet, trots att du befinner dig på olagliga grunder i landet. Att man väldigt snyggt valt att kalla ”illegala invandare” för just ”papperslösa” är en lek med ord, precis som SNOS (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle) lobbar för att avskaffa ordet ”övervakningskamera” och ersätta det med ordet ”trygghetskamera”, mycket för att retorik gör att man lätt kan spela på folks samvete i såväl positiv som negativ anda. Man skulle alltså kunna döpa om ett ”övervakningssamhälle” till ett ”trygghetssamhälle” och vips, har man trollat bort ett negativt laddat ord, till ett positivt dito, och folk sväljer det med hull och hår.

    Vinnarna är enbart företagen som kan anställa denna billiga arbetskraft, och förlorarna är du och jag, flykting som illegal invandare.

    Nu ska vi vara glada att detta inte utgör en absolut majoritet av det jag ovan nämnde, men att det förekommer i allt för stor utsträckning är illa nog.

    Jag är för ett öppna landsgränser, men för allas bästa, bör man se till att korrupta och maktlystna politiker och företagare offentliggörs, så att vi kan börja prata om att vara humana, alltså bland oss dödliga.

    Vinnarna skall utgöras av såna dom du och jag, oavsett vem du är, eller var du kommer ifrån, eller vad du har för åsikter om saker och ting, och inte från människor som har som största intresse att tjäna pengar på andra människors missöden. Det innebär även att oavsett vem du är, eller var du kommer ifrån, ställs det samma krav på dig, eftersom jag är förespråkare för ALLAS lika värde. Det är din insats och din förmåga som är det viktigaste, inte vad andra tror om dig.

    Godnatt 🙂

   • Markus skriver:

    Det här börjar bli riktigt intressant.

    Till att börja med en skillnad mellan det du beskriver som illegala invandrare och det man menar med papperslösa (det är alltså inte samma sak!) är att till papperslösa hör även de som kommit hit utan visum och övriga i Sverige giltiga identitetspapper.

    Det hemska är att i Sverige idag gör man mig veterligen ingen koll av dessa personers identitet (det vill säga kollar med t.ex. Interpol om en person med deras signalement är efterlysta, kollar om man kan få hjälp att översätta nationella identitetspapper från hemlandet e.tc.). Man utvisar dem direkt!

    Detta innebär å ena sidan att de som har något fuffens för sig och därför ”glömt” identitetspappren blir utvisade.

    Men för varje skurk som kommer in den vägen kastar man också ut 99 personer som flytt hals över huvud från krig, politiskt förtryck och nedvärdering på grund av kön (ofta alla tre på en gång!).

    Resultatet i praktiken blir det som Mattias beskrev och den rakt motsatta ordkonsten jämfört med det du beskriver. Genom att beskriva de som verkligen är flyktingar, alltså flyr hals över huvud, som ”illegala invandrare” istället för ”papperslösa invandrare” som skulle vara mera korrekt motiverar man att med nära nog Nazistiska motiv kasta ut en massa flyktingar!

    Om man däremot ser om sitt hus i tid, ansöker om pass i sitt hemland och lämnar in ansökan om flyktingamnesti på svenska ambassaden och sedan lugnt väntar på svar är det inga problem att komma in!!

    Och allt som återstår av den ”generösa svenska flyktingpolitiken” när man på detta sätt går in på individfall är en tumme…

    Trygghetskameran tar vi en annan gång…

 2. Mattias skriver:

  Det är väl just det, som du nämner i slutet, när lagstiftningen grundlades ville man mer eller mindre medvetet hitta orsaker att neka så många uppehållstillstånd som möjligt.
  För svensk del tror jag att (ett av flera) skäl är psykologiskt försvar.
  De allra flesta av världens länder har en mer eller mindre utvecklad självhjälpskultur. Det blir ruskigt jobbigt för de medelklassmänniskor (bland annat politiker…) vars största bidrag till samhällsbygget är att gnälla till sig förmåner.

 3. Alexander skriver:

  Mycket ”road” över mina härliga stav- och syftningsfel på kvällskvisten. Lingvisten klarar bara av att korrekturläsa fram till klockan 22 tydligen.

  Hopp!

  • Mattias skriver:

   Apropå legala/illegala invandrare och flyktingskäl.
   Bästa sättet att rättvist beskriva Migrationsverkets lämplighet för uppgiften är det här: Att vara homosexuell i Iran räknas inte som flyktingskäl.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s