Ett synsätt som gav nya perspektiv

Som de som följer min blogg (inte så vansinnigt många har jag förstått, men ändå) säkert insett på de senaste inläggen så har jag alltså en bekant, Emil Svensson, som är lika liberal som jag, men på ett betydligt mer högergängat sätt. Ett test som finns på nätet (som förvisso handikappas av att vara väldigt amerikanskt) visar att vi bägge är liberaler snarare än auktoritära (läs: föredrar en liberal hållning från statens sida) men när det kommer till ekonomisk politik ligger jag klart till vänster och Emil klart till höger.

Emil har introducerat mig med ett synsätt som bygger på två olika slags rättigheter. Negativa och positiva rättigheter. Negativa rättigheter handlar om vad man har rätt att slippa, positiva rättigheter vad man har rätt till. Det är ett ganska bra resonemang som gör diskussionen betydligt mer tydlig.

Till negativa rättigheter hör rätten att inte bli bestulen (alltså har samhället ett ansvar för att göra vad man kan för att minska stölderna), rätten att inte bli förföljd på grund av dina åsikter, din religion, ditt kulturella ursprung, din sexuella läggning eller din mentala status (i detta nu förföljs både mentalt sjuka men framförallt personer med neuropsykiatriska funktionshinder typ ADHD/Aspergers Syndrom/Touretts i Svenska medier). Till negativa rättigheter hör också att inte bli utsatt för godtyckligt fysiskt våld av någon, speciellt inte representanter för vår offentliga förvaltning, inklusive polis och militär. Till “våld” hör även verbalt och ekonomiskt våld, alltså godtycklig beskattning, godtyckliga straffavgifter och även att korrespondens och liknande naturligtvis inte ska vara kränkande på något sätt (vilket inte minst personer med neuropsykiatriska handikapp utsätts för i Sverige). Slutligen en negativ rättighet att information från våra myndigheter ska vara i stort faktamässigt korrekt.

Jag hävdar att man har alla dessa negativa rättigheter, ni behöver inte hålla med (eftersom det är en negativ rättighet att inte bli förföljd för sina åsikter!!). Dock med en liten reservation för ekonomiskt våld från statens sida eftersom de mest radikala liberalerna räknar beskattning hit. Min åsikt är att man bör se till att skatten är så låg som möjligt i förhållande till vad man vill åstadkomma, men jag har absolut inget emot skatt.

Till positiva rättigheter hör till att börja med rättigheten att dina åsikter ska tas upp till en seriös diskussion, även om åsikterna är lite kontroversiella. Även nazister, fascister och det man populärt kallar kommunister, alltså anhängare av en kvasi-socialistisk diktatur, har denna rättighet (det är inget stort problem, tro mig, vi demokrater har gått om motargument!). Hit hör sedan rätten till utbildning, inte minst rätten till läskunnighet. Rätten till socialskydd (som hör till den negativa rättigheten att inte svälta i rännstenen, se ovan). Rätten till sjukvård hör också hit.

Just att dela i negativa och positiva rättigheter visar faktiskt på många av de gränsfrågor vi har att brottas med. Jag hävdar t.ex. att skoletablering bör regleras. Detta nämligen för att man ska hindra att det överetableras skolor i vissa regioner medan invånarna i andra regioner knappt har utbildning. Eftersom utbildningen enligt min mening ska vara offentligt finansierad (då alla har samma positiva rätt till utbildning) ligger det också i allas intresse att dessa pengar används väl, vilket de inte gör om man har flera små skolor som i praktiken får sämre resurser i ett område, eller om utbildningen blir väldigt svår att nå i någon region. Jag hävdar också att man bör begränsa vinstutrymmet för bolag bakom skolor och vårdinrättningar främst eftersom det blir billigare så och man den vägen kan begränsa statens ekonomiska våldsanvändning (ta in mindre i skatt) om man kan hålla nere kostnaderna.

Jag anser dessutom att sjukförsäkringen bör ha ett grundskydd som gör att även timanställda, studenter, arbetslösa och nyblivna föräldrar har rätt till sjukförsäkring eftersom man inte heller bör bli förföljd på grund av sin livssituation, är du för sjuk för att jobba har du enligt min mening rätt till sjukförsäkring.

Jag anser att möjligheten till aktivitetsersättning (jag har nog skrivit fel tidigare, aktivitetsersättning är alltså en slags sjukpension för unga) eftersom jag anser att i många fall är det att förfölja någon på grund av dess mentala status att bara ge lättare förståndshandikappade eller mer välfungerande personer med neuropsykiatriska handikapp aktivitetsersättning istället för att ge dem adekvat arbetsförmedling – hjälp in i arbetslivet.

Jag anser det vara löjligt att grundskyddet i föräldrarförsäkringen, a-kassan samt grundbeloppet i aktivitetsstödet (som är när man t.ex. har arbetspraktik) bör höjas ordentligt eftersom nivåerna idag ligger under existensmiminum och det är en negativ rättighet att faktiskt få en ekonomisk grundtrygghet när man blivit lovad just detta.

Jag anser man snarare bör ha ett högre grundavdrag istället för dagens varianter med RUT-avdrag och jobbskatteavdrag eftersom dagens lösning är så selekterande och bland annat straffbeskattar arbetslösa och långtidssjukskrivna och det är en negativ rättighet att inte bli straffad för att man hamnat i en situation man många gånger inte rår för.

Jag anser att beskattningen av bostäder ska jämnas ut mellan bostadsslagen eftersom det är en negativ rättighet att inte bli förföljd på grund av valet av bostadstyp (och man idag straffskattar hyresrätter).

Nu tänker jag dock införa en ganska radikal nyhet. Nu ska vi fortsätta prata rättigheter (främst negativa) hos inte minst djur och hos våra efterlevande. Djuren har rätt att leva på ett sätt som stämmer med deras biologi (vilket många gånger inte är fallet med industriproduktion av kött eller med dagens pälsdjuruppfödning). I fallet med djurproduktion går det att lösa, exempelvis genom att förändra lagstiftningen kring hemslaktat som idag är löjligt restriktiv och även öka krav och även straffsatser för de som inte följer djurskyddslagstiftningen och exempelvis låter grisar gå på betong med några halmstrån i istället för att ge dem de decimetertjocka lagret halm de har rätt till om jag kommer ihåg rätt.

Angående våra efterlevande så har de framförallt rätt att inte ta över ett samhälle i ruiner. Det är så våra förfäder gjort i västvärlden, det är därför vi sitter här med smältande sydpol, nyckfullt väder, tromber i USA och en stundande energikris eftersom hela vårt ekonomiska system på ett eller annat sätt bygger på råolja.

Att våra förfäder gjort den dundertabben innebär inte att vi måste göra om den!

Många av frågorna ovan väcker för mig frågan: Har vi en liberal eller en konservativ regering?

Annonser
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s